Kasutustingimused

Piletimasina veebikeskkonna (edaspidi piletipood) külastamisel ja kasutamisel kehtivad alljärgnevad tingimused:

 1. Piletipoodi haldab OÜ Piletimasin (edaspidi nimetatud Piletimasin), registrikood 12658162, aadress Pärnu mnt 470B Tallinn 10914, e-post info@piletimasin.ee.
 2. Piletimasin ei ole ise ühegi ürituse korraldaja. Piletimasin müüb ürituse korraldajate (edaspidi nimetatud Korraldaja) ülesandel, nimel ja kulul ning ei oma õigust pileti hinna ja müügitingimuste kehtestamiseks ning muutmiseks, sh. ei osta pileteid tagasi ega vaheta ümber, ei korva hävinud, kaotatud, varastatud ega rikutud pileteid või muid üritusega seotud esemeid.
 3. Piletiga seotud õigused ja kohustused kehtestab ning neist teavitab Korraldaja ning Piletimasin ei vastuta nende õiguste ja kohustuste sisu, muutmise ega täitmise eest.
 4. Piletimasin ei ole ürituste Korraldaja, artisti vms. ürituse toimumise, selle sisu, teabe, reklaami ja kvaliteedi eest vastutava isiku esindaja. Vastutav isik on ürituse Korraldaja.
 5. Klient saab ostetud piletid PDF failide kujul kätte e-posti teel koheselt peale nende eest tasumist internetipangas või krediitkaardimaksena.
 6. Piletimasin ei kanna vastutust pileti kättesaamise viibimise eest, mille on põhjustanud piletipoe kasutaja esitatud ebatäpsed andmed, kolmandate isikute tegevus, internetiühenduse katkestused piletipoe ja kliendi vahel ning muud Piletimasinast sõltumatud asjaolud.
 7. Juhul kui üritust ei toimu, see lükatakse edasi või muudetakse ürituse toimumise kohta, ei ole Piletimasin kohustatud pileteid tagasi ostma või hüvitama. Pileti tagasiostu või hüvitamisega tegeleb Korraldaja.
 8. Piletipoe kasutamistingimuste rikkumise korral on Piletimasinal õigus isiku poolt piletipoe kasutamine ühepoolselt lõpetada ja/või piletiostutehing katkestada.
 9. Piletipoe leheküljel mistahes toimingu tegemisega kinnitab piletipoe kasutaja, et:
  1. Ta on vähemalt 18-aastane piletipoe kasutamiseks täielikult teo- ja otsusevõimeline füüsiline isik (7 - 18-aastane piiratud teovõimega füüsiline isik kinnitab vastavalt, et tal on piletipoe kasutamiseks seadusliku esindaja nõusolek ja viimaselt pileti ostmiseks saadud vajalikud vahendid) või ta on juriidiline isik, kelle esindajal on kõik õigused selle juriidilise isiku nimel piletipoe kasutamiseks ja sellele juriidilisele isikule kohustuste võtmiseks.
  2. Ta täidab nõuetekohaselt kõiki piletipoe kasutamistingimusi.
 10. Piletimasin kasutab kliendi poolt antud isikuandmeid ostutellimuse täitmiseks. Piletimasin ei avalda ostude käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, välja arvatud Korraldajale ning Piletimasina koostööpartneritele tellimuse ja makse soooritamiseks ning seadusega ettenähtud juhtudel.
 11. Piletimasin ei kontrolli soodushinnaga pileti ostmisel ostjal hinnasoodustuse saamiseks vajalike tingimuste olemasolu. Soodushinnaga pileti ostmine ei taga üritusele sissepääsu ning soodustingimustel üritusele sissepääsu õiguse laienemist pileti esitajale kontrollitakse ürituse toimumise kohas.
 12. Piletimasinal on õigus piletipoe kasutamise tingimusi muuta avaldades selle uuema redaktsiooni Piletimasina internetileheküljel.
 13. Piletipoe lehekülje kasutamisest tekkinud vaidlused lahendatakse Harju maakohtus käesolevate tingimuste ja Eesti Vabariigi seaduste alusel.